znak Klášterec nad Orlicí
mapa Obec založena roku 1280

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuality z Klášterce - srpen 2018

Aktuality z Klášterce - srpen 2018Aktuality z Klášterce nad Orlicí

Vážení občané, již tradičně vás v této rubrice stručně informuji o aktuálním dění v naší obci:

Výstavba zasíťování lokality RD Matyášův kopec: Dne 19. 8. proběhl již 9. kontrolní den stavby. Práce probíhají podle harmonogramu, vodovod a kanalizace jsou dokončeny, provádí se poslední část pokládky betonových obrub, byly také provedeny podélné drenáže podél komunikace. Nyní jsou naváženy podkladní vrstvy štěrků na komunikaci a byly zahájeny terénní úpravy stezky pro pěší. Začne realizace veřejného osvětlení v lokalitě, které povede i podél komunikace pod novým hřbitovem. Firma K-energo již osadila trafostanici a nyní začne s realizací elektrického rozvodu nízkého napětí.

Rekonstrukce Obecního domu čp. 167: Probíhá zateplení venkovních stěn, uvnitř je dokončována elektroinstalace, dále probíhá instalace otopného systému a úprava vnitřních zdí. Jedná se o rekonstrukci staré budovy, oproti projektu musel být vyřešen stav některých stropních trámů na půdě a dále velké nerovnosti zdí uvnitř i zvenku budovy.

Oprava místních komunikací: V srpnu bude dokončena oprava komunikace v chatové osadě a dále oprava komunikace k čp. 68, proběhla také každoroční výsprava komunikací asfaltovou emulzí.

Oprava místní komunikace 12c v části od sokolovny po most u pily: Jako náhradníci jsme uspěli se žádostí o dotaci na opravu této komunikace, zastupitelstvo obce rozhodlo, že tuto dotaci využijeme a opravu přes nemalý finanční náklad a časovou náročnost zvládneme. Smlouva o dílo byla již podepsána a oprava komunikace by měla proběhnout do konce září. V průběhu pokládky asfaltu bude muset být na této komunikaci omezen provoz, proto prosím občany o toleranci a ohleduplnost v průběhu opravy komunikace.

Oprava kaple na Čiháku: V Kapli byla položena nová dlažba z přírodního pískovce a nyní bude probíhat montáž zrestaurovaného oltáře.

Mapování pozemků: Začala poslední část nového mapování pozemků v intravilánu obce, občané již obdrželi pozvánky na šetření pozemků v terénu, po dokončení budou hranice pozemků zaměřeny. Na začátku roku 2019 bude nový stav po mapování k nahlédnutí na webovém portálu Katastrálního úřadu nebo na Obecním úřadě.

ZŠ rekonstrukce odborné učebny fyziky/chemie: Rekonstrukce učebny včetně montáže nábytku se dokončuje, v rámci akce byla namontována i bezbariérová plošina. Ve škole proběhla i výměna světel v dalších dvou třídách.

Bytové hospodářství: Podařilo se ukončit historickou smlouvu o nájmu kotelny čp. 199 a sjednat novou smlouvu o pachtu kotelny a dodávce teplené energie pro bytové domy čp. 192 – 197 a 200 – 202 se Správnou budov Žamberk. Na začátku září začne realizace výměny rozvodů studené vody ve společných prostorách suterénu bytových domů čp. 192 – 197.

 

Ostatní akce: V obci probíhá výstavba několika nových rodinných domů, také je dobře když vlastníci dbají na stav a vzhled svých nemovitostí. Je hezké, že se podařilo opravit dům čp. 164 v centru obce, v září bude zahájena i oprava domu čp. 6 a bude pokračovati oprava střechy kostela. Nájemníci bytových domů svépomocí opravili a natřeli lavičky a herní prvky u blízkosti domu.

 

Daří se i místním podnikatelům: Nově začala v bývalé firmě Less a.s. v objektu Zbudov čp. 8 podnikat firma JASOBAL s.r.o., která se zabývá výrobou bublinkové fólie, na tuto výrobu získala pravomocné rozhodnutí KÚ Pardubického kraje odd. ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, firma již nyní zaměstnává cca 20 pracovníků a do budoucna počítá s možností zaměstnání většího počtu lidí.

 

Oprava opěrné zdi řeky u Sokolovny: Povodí Labe s. p. začne v září s realizací opravy zdi podél toku řeky v části od hřiště u Sokolovny po dům čp. 149.

 

Léto je i období pořádání mnoha akcí, tradičně jsme si mohli i letos užít díky Sokolu letní zábavu a neckyádu. Myslivcům se opět vydařily jejich zvěřinové hody a Hasiči nás zvou poslední víkend v srpnu na svoji tradiční soutěž s večerní zábavou u řeky.

 

Z výše uvedeného je vidět, že v Klášterci se čas rozhodně nezastavil.

Přeji všem krásný konec letošního horkého léta.

 

Lenka Ševčíková, starostka obce