Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Změna úředních hodin
29
Změna úředních hodin
30
Změna úředních hodin
31
Změna úředních hodin
1 2 3
4 5
Tříkrálová sbírka v Klášterci
6
Tříkrálová sbírka v Klášterci
7
Tříkrálová sbírka v Klášterci
8
Tříkrálová sbírka v Klášterci
9
Tříkrálová sbírka v Klášterci
10
Tříkrálová sbírka v Klášterci
11
Tříkrálová sbírka v Klášterci
12
Tříkrálová sbírka v Klášterci
13
Tříkrálová sbírka v Klášterci
14
Tříkrálová sbírka v Klášterci
15 16 17
18 19
Finanční úřad - pracovní doba
20
Finanční úřad - pracovní doba
21
Finanční úřad - pracovní doba
22
Finanční úřad - pracovní doba
23
Finanční úřad - pracovní doba
24
Finanční úřad - pracovní doba
25
Finanční úřad - pracovní doba
26
Finanční úřad - pracovní doba
27
Finanční úřad - pracovní doba
28
Finanční úřad - pracovní doba
29
Finanční úřad - pracovní doba
30
Finanční úřad - pracovní doba
31
Finanční úřad - pracovní doba
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Ohlédnutí za rokem 2019, plány na rok 2020

Ohlédnutí za rokem 2019, plány na rok 2020Ohlédnutí za uplynulým rokem 2019 a plány pro rok 2020

Vážení spoluobčané,

chtěla bych vás pozdravit, vstoupili jsme do roku 2020, který uzavře druhou desítku 21. století. Přála bych si, aby to byl rok klidný a úspěšný.

 Nyní mi dovolte, z pohledu starostky, stručně po měsících zhodnotit práci za uplynulý rok 2019.

 Leden:

- administrativní příprava materiálů ke kolaudaci stavby zasíťování Matyášova kopce

- zahájení řízení o nepeněžitém vkladu kanalizace na Matyášově kopci do VaK, a.s.

- zahájena kompletní rekonstrukce bytu v čp. 195

- proběhla změna velitele výjezdové jednotky našich hasičů

- objednání částečné přestavby a dovybavení hasičské cisterny Tatra 815

 Únor:

- příprava stavebních akcí v r. 2019

- zpráva o požární ochraně a bezpečnostní situaci v obci

 Březen:

- úprava zahrady MŠ pro umístění dalších herních prvků

-dokončení a předání kompletně zrekonstruovaného bytu v čp. 195

-kolaudace stavby zasíťování Matyášova kopce (komunikace a kanalizace splaškových vod)

 Duben:

-zadávací řízení na dodavatele stavební obnovy kaple sv. Anny na Čiháku

- částečná rekonstrukce bytu v čp. 27 Lhotka

- jednání o možné demolici bývalých kasáren

- jednání o úpravách hasičárny

- vyřízení dotace na opravu kaple na Čiháku

 Květen:

-obnova operátu intravilánu obce se blíží do finále, probíhá kontrola všech pozemků před zveřejněním

-oprava místních komunikací

- řešení přístupu z Potoků do Zápotočí

- řešení stavebně-technického stavu domu čp. 135 Kovárna

- zpracování projektové dokumentace rozšíření splaškové kanalizace v obci

- příprava akce rekonstrukce topení a vnitřních instalaci MŠ

 Červen:

- montáž nových herních prvků do zahrady MŠ

- kompletní oprava komínů bytového domu Lhotka čp. 27

- uspořádání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Orlicko v Klášterci

- smlouva o dodávce tepla a pachtu kotelen pro bytové domy se Správou budov Žamberk

- řešení parkování u bytových domů čp. 192 – 197, výběr ze dvou řešení

- schválení finanční dotace na obnovu Pašerácké lávky

 Červenec:

-zveřejnění nové mapy intravilánu obce po dokončené obnově operátu novým mapováním

-výměna oken ve 2 třídách ZŠ

-dokončení kompletní rekonstrukce oltáře sv. Anny v kapli na Čiháku

- po 70 letech se v kapli na Čiháku konal svatební obřad

oprava komunikace v chatové osadě, nový asfaltový povrch

 Srpen:

-zahájení stavební obnovy kaple na Čiháku (venkovní drenáže, vnější omítky, oprava a nátěr střechy, oprava oken, výměna stropu v předsíni kaple)

-schválení dotace TJ Sokol na opravu elektroinstalace v sokolovně

- schválení místního programu Obnovy venkova Obce Klášterec nad Orlicí na roky 2020-2024

 Září:

-zpráva o lesním hospodářství obce, prohlídka obecních lesů

-podání žádostí o dotaci na vytápění a vzduchotechniku v MŠ

- řešení pokračování přípravy stavby „Modernizace silnice III/31218 Pastviny – Žamberk“

-vyřízení dotace na projekt rozšíření kanalizace v obci

 Říjen:

- rekonstrukce poloviny střechy bytového domu Lhotka čp. 27

- oprava místní komunikace od čp. 90 k čp. 11

- dokončení vkladu kanalizace na Matyášově kopci do majetku VaK, a. s.

- příprava nových vyhlášek obce

 Listopad:

- oprava parkoviště před čp. 200

-prodej pozemků po novém mapování

- doplnění dopravního značení v obci

- schválení nových obecně závazných vyhlášek obce o poplatcích

 Prosinec:

- schválení dotace z rozpočtu obce pro ŘKF Klášterec na opravu střechy kostela a oltáře

- řešení převodu části vodovodu na Čertovce

- řešení odpadového hospodářství obce

- hodnocení finančního hospodaření obce, příprava rozpočtu

 

 Pro přehled ještě pár čísel z hospodaření obce za rok 2019:

K 31. 12. 2019 činily příjmy obce 30 438 378 Kč a výdaje 22 133 378 Kč (včetně splátky úvěru ve výši 1 000 008 Kč).

Na dotacích se podařilo v roce 2019 získat celkem 2 121 330 Kč.

 Místní komunikace

Celkový náklad na opravu komunikací činil 1 078 811 Kč

Odpadové hospodářství

- celkový náklad na likvidaci odpadu činil 1 001 769 Kč

-úprava kontejnerových míst stála 420 995 Kč

-na poplatku se vybralo 445 695 Kč

Bytové hospodářství

-vybrané nájemné 2 906 317 Kč (čistý nájem bez záloh)

-do oprav bytového fondu jsme investovali 1 745 865 Kč

Mateřská škola

-náklady na provoz 500 000 Kč

Základní škola

- náklady na provoz 2 000 000 Kč včetně financování výjimky z počtu žáků

 

Celkově obec zvládla své finanční hospodaření v roce 2019 dobře a k 31. 12. 2019 měla na svých účtech 20 402 038 Kč. Na úvěrovém účtu byl zůstatek 3 999 992 Kč. Po roce 2018, kdy proběhly 2 velké investice obce, se v roce 2019 podařilo finanční hospodaření obce zlepšit a navíc ušetřit 8,3 mil. Kč. Obec tak může znovu připravovat větší investiční záměry, aniž by se musela hodně zadlužit.

 

V obci není vidět jen výsledek činnosti její, ale i činnosti spolků či jejich obyvatel. Mám radost z každého nově postaveného či opraveného domu. V nové lokalitě rodinných domů na Matyášově kopci je prodáno 16 stavebních parcel z 21 a 6 domů se již začalo stavět. Sokolu se podařilo zrekonstruovat elektřinu v sokolovně, hasiči upravili podlahu v hasičárně a vybudovali šatnu. Farnost pokračovala v opravě střechy a krovu kostela, podařilo se dokončit výměnu střešní krytiny nad presbytářem a opravit sanktusníkovou věž.

 

V průběhu celého roku se v obci konalo také hodně společenských a kulturních akcí, jejichž pořadateli jsou hlavně naše spolky a škola. Děkuji všem lidem, kteří ve svém volnu najdou čas a chuť akce uspořádat, jejich práce si moc vážím.

 

Potěšující informace je i to, že obyvatel v naší obci opět přibylo v roce 2019 se v naší obci narodilo 10 dětí. Bohužel 6 lidí nás opustilo, někteří lidé se přistěhovali. K 31. 12. 2019 měla naše obec 918 obyvatel.

 Plány obce pro rok 2020:

- provést zadávací řízení na rekonstrukci topení, vzduchotechniky a vnitřních rozvodů MŠ s tím, že akce bude realizována v roce 2021

- pokračovat v zajištění realizace rozšíření splaškové kanalizace v obci

- oprava 2. poloviny střechy bytového domu Lhotka 27

- úprava nového hřbitova

- oprava místních komunikací

- údržba a oprava bytových domů

- výstavba parkoviště u bytového domu čp. 195 - 197

 

Mám naši obec ráda a děkuji všem, kteří pro naši obec pracují a nezištně pomáhají. Věřím, že si stejně jako já uvědomují bohatství naší obce v kráse okolní přírody, klidného místa pro život s převahou hezkých sousedských a přátelských vztahů. Příležitostí ke společnému setkávání bude i v roce 2020 hodně, nahlédněte do přiloženého kalendáře kulturních akcí.

 

Všem občanům a jejich rodinám přeji v roce 2020 zdraví, klid a pohodu.

Lenka Ševčíková, starostka obce