Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Upozornění - těžba dřeva
29
Upozornění - těžba dřeva
30
Upozornění - těžba dřeva
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
Změna úředních hodin
15
Změna úředních hodin
16
Změna úředních hodin
17
Změna úředních hodin
18
Změna úředních hodin
19
Změna úředních hodin
20
Změna úředních hodin
21
Změna úředních hodin
22
Změna úředních hodin
23
Změna úředních hodin
24
Změna úředních hodin
25
Změna úředních hodin
26
Změna úředních hodin
27
Změna úředních hodin
28
Změna úředních hodin
29
Změna úředních hodin
30
Změna úředních hodin
31 1
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Ohlédnutí za rokem 2019, plány na rok 2020

Ohlédnutí za rokem 2019, plány na rok 2020Ohlédnutí za uplynulým rokem 2019 a plány pro rok 2020

Vážení spoluobčané,

chtěla bych vás pozdravit, vstoupili jsme do roku 2020, který uzavře druhou desítku 21. století. Přála bych si, aby to byl rok klidný a úspěšný.

 Nyní mi dovolte, z pohledu starostky, stručně po měsících zhodnotit práci za uplynulý rok 2019.

 Leden:

- administrativní příprava materiálů ke kolaudaci stavby zasíťování Matyášova kopce

- zahájení řízení o nepeněžitém vkladu kanalizace na Matyášově kopci do VaK, a.s.

- zahájena kompletní rekonstrukce bytu v čp. 195

- proběhla změna velitele výjezdové jednotky našich hasičů

- objednání částečné přestavby a dovybavení hasičské cisterny Tatra 815

 Únor:

- příprava stavebních akcí v r. 2019

- zpráva o požární ochraně a bezpečnostní situaci v obci

 Březen:

- úprava zahrady MŠ pro umístění dalších herních prvků

-dokončení a předání kompletně zrekonstruovaného bytu v čp. 195

-kolaudace stavby zasíťování Matyášova kopce (komunikace a kanalizace splaškových vod)

 Duben:

-zadávací řízení na dodavatele stavební obnovy kaple sv. Anny na Čiháku

- částečná rekonstrukce bytu v čp. 27 Lhotka

- jednání o možné demolici bývalých kasáren

- jednání o úpravách hasičárny

- vyřízení dotace na opravu kaple na Čiháku

 Květen:

-obnova operátu intravilánu obce se blíží do finále, probíhá kontrola všech pozemků před zveřejněním

-oprava místních komunikací

- řešení přístupu z Potoků do Zápotočí

- řešení stavebně-technického stavu domu čp. 135 Kovárna

- zpracování projektové dokumentace rozšíření splaškové kanalizace v obci

- příprava akce rekonstrukce topení a vnitřních instalaci MŠ

 Červen:

- montáž nových herních prvků do zahrady MŠ

- kompletní oprava komínů bytového domu Lhotka čp. 27

- uspořádání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Orlicko v Klášterci

- smlouva o dodávce tepla a pachtu kotelen pro bytové domy se Správou budov Žamberk

- řešení parkování u bytových domů čp. 192 – 197, výběr ze dvou řešení

- schválení finanční dotace na obnovu Pašerácké lávky

 Červenec:

-zveřejnění nové mapy intravilánu obce po dokončené obnově operátu novým mapováním

-výměna oken ve 2 třídách ZŠ

-dokončení kompletní rekonstrukce oltáře sv. Anny v kapli na Čiháku

- po 70 letech se v kapli na Čiháku konal svatební obřad

oprava komunikace v chatové osadě, nový asfaltový povrch

 Srpen:

-zahájení stavební obnovy kaple na Čiháku (venkovní drenáže, vnější omítky, oprava a nátěr střechy, oprava oken, výměna stropu v předsíni kaple)

-schválení dotace TJ Sokol na opravu elektroinstalace v sokolovně

- schválení místního programu Obnovy venkova Obce Klášterec nad Orlicí na roky 2020-2024

 Září:

-zpráva o lesním hospodářství obce, prohlídka obecních lesů

-podání žádostí o dotaci na vytápění a vzduchotechniku v MŠ

- řešení pokračování přípravy stavby „Modernizace silnice III/31218 Pastviny – Žamberk“

-vyřízení dotace na projekt rozšíření kanalizace v obci

 Říjen:

- rekonstrukce poloviny střechy bytového domu Lhotka čp. 27

- oprava místní komunikace od čp. 90 k čp. 11

- dokončení vkladu kanalizace na Matyášově kopci do majetku VaK, a. s.

- příprava nových vyhlášek obce

 Listopad:

- oprava parkoviště před čp. 200

-prodej pozemků po novém mapování

- doplnění dopravního značení v obci

- schválení nových obecně závazných vyhlášek obce o poplatcích

 Prosinec:

- schválení dotace z rozpočtu obce pro ŘKF Klášterec na opravu střechy kostela a oltáře

- řešení převodu části vodovodu na Čertovce

- řešení odpadového hospodářství obce

- hodnocení finančního hospodaření obce, příprava rozpočtu

 

 Pro přehled ještě pár čísel z hospodaření obce za rok 2019:

K 31. 12. 2019 činily příjmy obce 30 438 378 Kč a výdaje 22 133 378 Kč (včetně splátky úvěru ve výši 1 000 008 Kč).

Na dotacích se podařilo v roce 2019 získat celkem 2 121 330 Kč.

 Místní komunikace

Celkový náklad na opravu komunikací činil 1 078 811 Kč

Odpadové hospodářství

- celkový náklad na likvidaci odpadu činil 1 001 769 Kč

-úprava kontejnerových míst stála 420 995 Kč

-na poplatku se vybralo 445 695 Kč

Bytové hospodářství

-vybrané nájemné 2 906 317 Kč (čistý nájem bez záloh)

-do oprav bytového fondu jsme investovali 1 745 865 Kč

Mateřská škola

-náklady na provoz 500 000 Kč

Základní škola

- náklady na provoz 2 000 000 Kč včetně financování výjimky z počtu žáků

 

Celkově obec zvládla své finanční hospodaření v roce 2019 dobře a k 31. 12. 2019 měla na svých účtech 20 402 038 Kč. Na úvěrovém účtu byl zůstatek 3 999 992 Kč. Po roce 2018, kdy proběhly 2 velké investice obce, se v roce 2019 podařilo finanční hospodaření obce zlepšit a navíc ušetřit 8,3 mil. Kč. Obec tak může znovu připravovat větší investiční záměry, aniž by se musela hodně zadlužit.

 

V obci není vidět jen výsledek činnosti její, ale i činnosti spolků či jejich obyvatel. Mám radost z každého nově postaveného či opraveného domu. V nové lokalitě rodinných domů na Matyášově kopci je prodáno 16 stavebních parcel z 21 a 6 domů se již začalo stavět. Sokolu se podařilo zrekonstruovat elektřinu v sokolovně, hasiči upravili podlahu v hasičárně a vybudovali šatnu. Farnost pokračovala v opravě střechy a krovu kostela, podařilo se dokončit výměnu střešní krytiny nad presbytářem a opravit sanktusníkovou věž.

 

V průběhu celého roku se v obci konalo také hodně společenských a kulturních akcí, jejichž pořadateli jsou hlavně naše spolky a škola. Děkuji všem lidem, kteří ve svém volnu najdou čas a chuť akce uspořádat, jejich práce si moc vážím.

 

Potěšující informace je i to, že obyvatel v naší obci opět přibylo v roce 2019 se v naší obci narodilo 10 dětí. Bohužel 6 lidí nás opustilo, někteří lidé se přistěhovali. K 31. 12. 2019 měla naše obec 918 obyvatel.

 Plány obce pro rok 2020:

- provést zadávací řízení na rekonstrukci topení, vzduchotechniky a vnitřních rozvodů MŠ s tím, že akce bude realizována v roce 2021

- pokračovat v zajištění realizace rozšíření splaškové kanalizace v obci

- oprava 2. poloviny střechy bytového domu Lhotka 27

- úprava nového hřbitova

- oprava místních komunikací

- údržba a oprava bytových domů

- výstavba parkoviště u bytového domu čp. 195 - 197

 

Mám naši obec ráda a děkuji všem, kteří pro naši obec pracují a nezištně pomáhají. Věřím, že si stejně jako já uvědomují bohatství naší obce v kráse okolní přírody, klidného místa pro život s převahou hezkých sousedských a přátelských vztahů. Příležitostí ke společnému setkávání bude i v roce 2020 hodně, nahlédněte do přiloženého kalendáře kulturních akcí.

 

Všem občanům a jejich rodinám přeji v roce 2020 zdraví, klid a pohodu.

Lenka Ševčíková, starostka obce