Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1
Zahradní kompostéry pro domácnosti
2
Zahradní kompostéry pro domácnosti
3
Zahradní kompostéry pro domácnosti
4
Zahradní kompostéry pro domácnosti
5
Zahradní kompostéry pro domácnosti
6
Zahradní kompostéry pro domácnosti
7
Zahradní kompostéry pro domácnosti
8
Zahradní kompostéry pro domácnosti
9
Omezení provozu na hlavní silnici
Zahradní kompostéry pro domácnosti
10
Omezení provozu na hlavní silnici
Zahradní kompostéry pro domácnosti
11
Omezení provozu na hlavní silnici
Zahradní kompostéry pro domácnosti
12
Zahradní kompostéry pro domácnosti
13
Zahradní kompostéry pro domácnosti
14
Zahradní kompostéry pro domácnosti
15
ČEZ - plánovaná odstávka elektřiny
Zahradní kompostéry pro domácnosti
16
Zahradní kompostéry pro domácnosti
17
Zahradní kompostéry pro domácnosti
18
Zahradní kompostéry pro domácnosti
19
Zahradní kompostéry pro domácnosti
20
Zahradní kompostéry pro domácnosti
21 22
Filmový podvečer Josefa Šrolera
23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
Upozornění na odstávku elektřiny
Adventní koncert
3 4

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
31 1 2 3
Plast 3. 11. 2022
4
Biologický odpad 4. 11. 2022
5
Velkoobjemový odpad 5. 11. 2022
6
7
SKO 7. 11. 2022
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
plast 17. 11. 2022
18 19
Velkoobjemový odpad 19. 11. 2022
20
21
Biologický odpad, SKO, papír 21. 11. 2022
22 23 24 25 26 27
28 29 30 1
Plast 1. 12. 2022
2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Ohlédnutí za rokem 2020 a plány na rok 2021

Ohlédnutí za rokem 2020 a plány na rok 2021Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 a plány pro rok 2021

Vážení spoluobčané,

téměř rok se naše země nachází v nouzovém stavu, v březnu 2020 si asi nikdo z nás nedokázal představit, že nás bude koronavirová pandemie tak dlouho trápit a že bude ovlivňovat téměř všechny oblasti našeho života. Život se, ale nezastavil a já si moc vážím všech, kteří se snaží pomáhat a chránit ty nejvíce ohrožené skupiny občanů. Mrzí mne, že se nemohly uskutečnit tradiční společenské akce spojené s ukončením a zahájení nového roku. Chtěla bych vás všechny pozdravit a přát nám všem, ať tuto nelehkou dobu zvládáme se zodpovědností, respektem a ohleduplností.

 

Nyní mi dovolte, z pohledu starostky, stručně po měsících zhodnotit práci za uplynulý rok 2020.

Leden:

- administrativní příprava realizace akcí v průběhu roku

- výběr dodavatele Změny č. 3 územního plánu obce

- řešení odpadového hospodářství

- příprava zadávacího řízení rekonstrukce MŠ

- oprava bytového fondu, kompletní rekonstrukce

- projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020

Únor:

- žádost o dotaci na nové herní prvky do zahrady MŠ

- projektová dokumentace na parkoviště u bytového domu čp. 192-197

- řešení majetkových záležitostí nákupy a prodeje pozemků

- prodej vodovodu z r. 2010 na Čertovce

- plán ošetření památných stromů v obci, podání žádosti o dotaci

Březen:

- nastavení podmínek nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR, pomoc starším a osamělým občanům

- zadávací řízení na akci parkoviště u bytového domu čp. 192-197

Duben:

- plán na úpravu dvou místností v 1. patře domu čp. 167 (muzejní síň, klub důchodců)

- nový řád veřejného pohřebiště

- objednání výměny části oken ZŠ v přístavbě z r. 1994 a doplnění sněhových zábran na střechu

Květen:

- příprava akce rozšíření kanalizace v obci, výše příspěvku

- výměna oken v garáži hasičárny

- úprava kontejnerového místa na Lhotce – v části Hádka

- vybudování opěrné zdi pod obecní komunikací u čp. 73

Červen:

- schválení zadávací dokumentace akce „Revitalizace budovy MŠ – Klášterec nad Orlicí“

- aktualizace povodňového plánu obce

- realizace druhé poloviny střechy bytového domu Lhotka čp. 27, včetně hromosvodu

- výměny části a veřejného osvětlení v části Lhotka – Hádka

- úprava chodníku v centru obce po skácení lip

Červenec:

- výměna oken v ZŠ v části přístavby z r. 1994

- projektová dokumentace dostavby kanalizace

- zpracování pasportu bytového domu čp. 27 Lhotka

- úprava a hřiště u sokolovny – lajnování, výměna sítí na hřišti u ZŠ

- oprava místních komunikací

Srpen:

- instalace sněhových zábran na střechu ZŠ

- výměna střešní krytiny na kůlně v zahradě ZŠ

- údržba zeleně a travních ploch v obci

- ošetření památných stromů

- poskytnutí dotací z rozpočtu obce

- pronájem nebytových prostorů v čp. 135 Kovárna

Září:

- zahájení výstavby parkoviště u bytových domů čp. 192-197

- projednání Změny č. 3 územního plánu obce

- oprava místní komunikace u kostela

- bytové hospodářství příprava prodeje bytových jednotek v čp. 179

Říjen:

- opravy lesních cest

- úprava prostoru výstupu zastávky na Zbudově

- pokračování výstavby parkoviště u bytových domů

- příprava zimní údržby místních komunikací, plán a návoz posypu

- podíl na pokračování výměny střešní krytiny na kostele

- dílčí přezkoumání hospodaření obce

- pronájem nebytových prostor v čp. 119

Listopad:

- dokončení projektu polních cest

- úprava klubovny hasičů v 1. patře domu čp. 122, podpora obce

- pokračování výměny střešní krytiny na kostele, dotace obce

- vyhodnocení a smlouva na vytápění bytových domů obce

- příprava na řešení změn v odpadovém hospodářství

Prosinec:

- zpráva o lesním hospodářství obce

- prodej a nákup pozemků Čertovka, Matyášův kopec

- oprava cesty do Potoků

- příprava žádostí o dotace

- příprava akce dobudování kanalizace

 

Pro přehled ještě pár čísel z hospodaření obce za rok 2020:

K 31. 12. 2020 činily příjmy obce 26 024 314 Kč (bez převodů mezi vlastními účty), výdaje obce činily 20 058 074 Kč (včetně splátky úvěru ve výši 1 000 008 Kč). Příjmy obce z daňových výnosů státu byly v průběhu ruko sníženy z důvodu koronavirové pandemie.

Na dotacích se podařilo naší obci v roce 2020 získat celkem 2 621 099 Kč.

Místní komunikace

Celkový náklad na opravu komunikací činil 709 085 Kč

Odpadové hospodářství

- celkový náklad na likvidaci odpadu činil 1 047 957 Kč

- nákup kontejneru na železo 60 379 Kč

- na poplatku se vybralo 498 666 Kč

Bytové hospodářství

- vybrané nájemné 2 889 287 (čistý nájem bez záloh)

- do oprav bytového fondu jsme investovali 1 047 893 Kč

- vybudování parkoviště u bytových domů 1 482 429 Kč (bez finálního asfaltového povrchu)

Mateřská škola

- náklady na provoz 500 000 Kč

Základní škola

- náklady na provoz 1 650 000 Kč

 

Celkově naše obec zvládla své finanční hospodaření v roce 2020 v rámci dané situace dobře a k 31. 12. 2020 měla na svých účtech 26 418 025 Kč. Na úvěrovém účtu byl zůstatek 2 999 984 Kč. I přes snížení daňových příjmů od státu se nám podařilo ušetřit 6 mil. Kč. Obec tak může znovu připravovat větší investiční záměry, aniž by se musela v budoucnu hodně zadlužit.

 

Jak jsem již uvedla rok 2020 byl poznamenán omezeními v rámci nouzového stavu, přesto se podařilo udělat hodně práce a daří se udržovat i činnost spolků. Mám radost z každého nově postaveného či opraveného domu. Sokolu se podařilo zrekonstruovat šatnu v sokolovně, hasiči si upravují prostor klubovny, myslivci si budují nový sklad. Farnost pokračuje v opravě střechy a krovu kostela.

 

V průběhu roku muselo být bohužel zrušeno uspořádání téměř všech tradičních akcí obce i spolků. Obec uspořádala pouze jednou vítání občánků a myslivcům se podařilo uspořádat tradiční zvěřinové hody. Věřím, že v budoucnu se vrátíme k bohatému společenskému životu naší obce.

 

Je mi moc líto, že v některých případech koronavirus přispěl k úmrtí starších obyvatel obce. Ještě jednou bych ráda vyjádřila upřímnou soustrast rodinám, kteří zažili smutné chvíle spojené s úmrtím svých blízkých.

Potěšující informace je, že obyvatel v naší obci opět přibylo v roce 2020 se v naší obci narodilo 15 dětí. Bohužel 11 lidí nás opustilo, někteří lidé se k nám přistěhovali. K 31. 12. 2020 měla naše obec 922 obyvatel což je o 4 občany více než loni.

 

Plány obce pro rok 2021:

- dokončit parkoviště u bytových domů čp. 192-197

- zrekonstruovat klub důchodců s knihovnou v čp. 167

- vybudovat muzejní síň v čp. 167

- největší akcí bude rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy

- úprava cesty na novém hřbitově, včetně obnovy výsadby

- dokončení výměny oken ZŠ v přístavbě z r. 1994

- výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 200- 202

- výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 189

- oprava komunikací

- umístění nových herních prvků do zahrady MŠ

- rozšíření parkoviště za pilou na horním konci

- řešení odvodnění místní komunikace nad chatovou osadou Za lomem

- příprava projektové dokumentace dalších plánovaných akcí

 

Mám naši obec velmi ráda a děkuji všem, kteří se snaží, aby se nám zde dobře žilo. Bohužel i rok 2021 je od svého začátku poznamenán omezeními a přetrvávajícím nouzovým stavem. Chci věřit, že se díky očkování a nastaveným opatřením začne náš život pomalu navracet zpět k normálu a omezení pominou. Potkala nás všechny životní zkouška, kterou určitě zvládneme, pokud bude převládat dobrý charakter lidí, ohleduplnost a vřelé rodinné a sousedské vztahy.

 

Všem občanům a jejich rodinám přeji v roce 2021 hlavně zdraví.

 

 

Lenka Ševčíková, starostka obce