Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Ukončení školního roku
1 2
Dětský den
Dětský den
3
4
Test závodních rallyových speciálů
Uzavření Obecního úřadu
5
Pastvinský triatlon
6 7 8 9 10
11
ZŠ - Příměstský tábor
12
ZŠ - Příměstský tábor
13
ZŠ - Příměstský tábor
14
ZŠ - Příměstský tábor
15
ZŠ - Příměstský tábor
16 17
18 19 20 21 22 23
Tour de Bier
24
25 26 27 28 29 30
Rock Sport Párty
31

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Plast
1
BIO
2
Velkoobjemový odpad
3
4
papír
Směsný komunální odpad
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
Plast
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Ohlédnutí za rokem 2020 a plány na rok 2021

Ohlédnutí za rokem 2020 a plány na rok 2021Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 a plány pro rok 2021

Vážení spoluobčané,

téměř rok se naše země nachází v nouzovém stavu, v březnu 2020 si asi nikdo z nás nedokázal představit, že nás bude koronavirová pandemie tak dlouho trápit a že bude ovlivňovat téměř všechny oblasti našeho života. Život se, ale nezastavil a já si moc vážím všech, kteří se snaží pomáhat a chránit ty nejvíce ohrožené skupiny občanů. Mrzí mne, že se nemohly uskutečnit tradiční společenské akce spojené s ukončením a zahájení nového roku. Chtěla bych vás všechny pozdravit a přát nám všem, ať tuto nelehkou dobu zvládáme se zodpovědností, respektem a ohleduplností.

 

Nyní mi dovolte, z pohledu starostky, stručně po měsících zhodnotit práci za uplynulý rok 2020.

Leden:

- administrativní příprava realizace akcí v průběhu roku

- výběr dodavatele Změny č. 3 územního plánu obce

- řešení odpadového hospodářství

- příprava zadávacího řízení rekonstrukce MŠ

- oprava bytového fondu, kompletní rekonstrukce

- projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020

Únor:

- žádost o dotaci na nové herní prvky do zahrady MŠ

- projektová dokumentace na parkoviště u bytového domu čp. 192-197

- řešení majetkových záležitostí nákupy a prodeje pozemků

- prodej vodovodu z r. 2010 na Čertovce

- plán ošetření památných stromů v obci, podání žádosti o dotaci

Březen:

- nastavení podmínek nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR, pomoc starším a osamělým občanům

- zadávací řízení na akci parkoviště u bytového domu čp. 192-197

Duben:

- plán na úpravu dvou místností v 1. patře domu čp. 167 (muzejní síň, klub důchodců)

- nový řád veřejného pohřebiště

- objednání výměny části oken ZŠ v přístavbě z r. 1994 a doplnění sněhových zábran na střechu

Květen:

- příprava akce rozšíření kanalizace v obci, výše příspěvku

- výměna oken v garáži hasičárny

- úprava kontejnerového místa na Lhotce – v části Hádka

- vybudování opěrné zdi pod obecní komunikací u čp. 73

Červen:

- schválení zadávací dokumentace akce „Revitalizace budovy MŠ – Klášterec nad Orlicí“

- aktualizace povodňového plánu obce

- realizace druhé poloviny střechy bytového domu Lhotka čp. 27, včetně hromosvodu

- výměny části a veřejného osvětlení v části Lhotka – Hádka

- úprava chodníku v centru obce po skácení lip

Červenec:

- výměna oken v ZŠ v části přístavby z r. 1994

- projektová dokumentace dostavby kanalizace

- zpracování pasportu bytového domu čp. 27 Lhotka

- úprava a hřiště u sokolovny – lajnování, výměna sítí na hřišti u ZŠ

- oprava místních komunikací

Srpen:

- instalace sněhových zábran na střechu ZŠ

- výměna střešní krytiny na kůlně v zahradě ZŠ

- údržba zeleně a travních ploch v obci

- ošetření památných stromů

- poskytnutí dotací z rozpočtu obce

- pronájem nebytových prostorů v čp. 135 Kovárna

Září:

- zahájení výstavby parkoviště u bytových domů čp. 192-197

- projednání Změny č. 3 územního plánu obce

- oprava místní komunikace u kostela

- bytové hospodářství příprava prodeje bytových jednotek v čp. 179

Říjen:

- opravy lesních cest

- úprava prostoru výstupu zastávky na Zbudově

- pokračování výstavby parkoviště u bytových domů

- příprava zimní údržby místních komunikací, plán a návoz posypu

- podíl na pokračování výměny střešní krytiny na kostele

- dílčí přezkoumání hospodaření obce

- pronájem nebytových prostor v čp. 119

Listopad:

- dokončení projektu polních cest

- úprava klubovny hasičů v 1. patře domu čp. 122, podpora obce

- pokračování výměny střešní krytiny na kostele, dotace obce

- vyhodnocení a smlouva na vytápění bytových domů obce

- příprava na řešení změn v odpadovém hospodářství

Prosinec:

- zpráva o lesním hospodářství obce

- prodej a nákup pozemků Čertovka, Matyášův kopec

- oprava cesty do Potoků

- příprava žádostí o dotace

- příprava akce dobudování kanalizace

 

Pro přehled ještě pár čísel z hospodaření obce za rok 2020:

K 31. 12. 2020 činily příjmy obce 26 024 314 Kč (bez převodů mezi vlastními účty), výdaje obce činily 20 058 074 Kč (včetně splátky úvěru ve výši 1 000 008 Kč). Příjmy obce z daňových výnosů státu byly v průběhu ruko sníženy z důvodu koronavirové pandemie.

Na dotacích se podařilo naší obci v roce 2020 získat celkem 2 621 099 Kč.

Místní komunikace

Celkový náklad na opravu komunikací činil 709 085 Kč

Odpadové hospodářství

- celkový náklad na likvidaci odpadu činil 1 047 957 Kč

- nákup kontejneru na železo 60 379 Kč

- na poplatku se vybralo 498 666 Kč

Bytové hospodářství

- vybrané nájemné 2 889 287 (čistý nájem bez záloh)

- do oprav bytového fondu jsme investovali 1 047 893 Kč

- vybudování parkoviště u bytových domů 1 482 429 Kč (bez finálního asfaltového povrchu)

Mateřská škola

- náklady na provoz 500 000 Kč

Základní škola

- náklady na provoz 1 650 000 Kč

 

Celkově naše obec zvládla své finanční hospodaření v roce 2020 v rámci dané situace dobře a k 31. 12. 2020 měla na svých účtech 26 418 025 Kč. Na úvěrovém účtu byl zůstatek 2 999 984 Kč. I přes snížení daňových příjmů od státu se nám podařilo ušetřit 6 mil. Kč. Obec tak může znovu připravovat větší investiční záměry, aniž by se musela v budoucnu hodně zadlužit.

 

Jak jsem již uvedla rok 2020 byl poznamenán omezeními v rámci nouzového stavu, přesto se podařilo udělat hodně práce a daří se udržovat i činnost spolků. Mám radost z každého nově postaveného či opraveného domu. Sokolu se podařilo zrekonstruovat šatnu v sokolovně, hasiči si upravují prostor klubovny, myslivci si budují nový sklad. Farnost pokračuje v opravě střechy a krovu kostela.

 

V průběhu roku muselo být bohužel zrušeno uspořádání téměř všech tradičních akcí obce i spolků. Obec uspořádala pouze jednou vítání občánků a myslivcům se podařilo uspořádat tradiční zvěřinové hody. Věřím, že v budoucnu se vrátíme k bohatému společenskému životu naší obce.

 

Je mi moc líto, že v některých případech koronavirus přispěl k úmrtí starších obyvatel obce. Ještě jednou bych ráda vyjádřila upřímnou soustrast rodinám, kteří zažili smutné chvíle spojené s úmrtím svých blízkých.

Potěšující informace je, že obyvatel v naší obci opět přibylo v roce 2020 se v naší obci narodilo 15 dětí. Bohužel 11 lidí nás opustilo, někteří lidé se k nám přistěhovali. K 31. 12. 2020 měla naše obec 922 obyvatel což je o 4 občany více než loni.

 

Plány obce pro rok 2021:

- dokončit parkoviště u bytových domů čp. 192-197

- zrekonstruovat klub důchodců s knihovnou v čp. 167

- vybudovat muzejní síň v čp. 167

- největší akcí bude rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy

- úprava cesty na novém hřbitově, včetně obnovy výsadby

- dokončení výměny oken ZŠ v přístavbě z r. 1994

- výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 200- 202

- výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 189

- oprava komunikací

- umístění nových herních prvků do zahrady MŠ

- rozšíření parkoviště za pilou na horním konci

- řešení odvodnění místní komunikace nad chatovou osadou Za lomem

- příprava projektové dokumentace dalších plánovaných akcí

 

Mám naši obec velmi ráda a děkuji všem, kteří se snaží, aby se nám zde dobře žilo. Bohužel i rok 2021 je od svého začátku poznamenán omezeními a přetrvávajícím nouzovým stavem. Chci věřit, že se díky očkování a nastaveným opatřením začne náš život pomalu navracet zpět k normálu a omezení pominou. Potkala nás všechny životní zkouška, kterou určitě zvládneme, pokud bude převládat dobrý charakter lidí, ohleduplnost a vřelé rodinné a sousedské vztahy.

 

Všem občanům a jejich rodinám přeji v roce 2021 hlavně zdraví.

 

 

Lenka Ševčíková, starostka obce