Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8
Pozvánka na filmový podvečer J. Šrolera v Klášterci
9 10 11
Horňácký masopust
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Sdělení o opatřeních upravujících užívání pitné vody

Sdělení o opatřeních upravujících užívání pitné vody 

Vážení odběratelé,

 

na základě průběžného sledování jakosti pitné vody dodávané do veřejného vodovodu Klášterec nad Orlicí došlo k občasnému překročení limitu ukazatele chloroform (trichlormethan), který je limitován dle zákona o ochraně veřejného zdraví v provádění vyhl. č. 252/2004 Sb. v pl. znění   v maximální přípustné koncentraci 30 mikrogramů na litr (ug/l).

 

Vlastník veřejného vodovodu pro obec Klášterec nad Orlicí se vždy chová  jako zodpovědný provozovatel v souladu s platnou legislativou a požádal tak příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje o stanovení a následné schválení tzv.  „mírnějšího limitu“ pro tento ukazatel jakosti vody ve veřejném vodovodu. Jeho hodnota tím byla pro období maximálně do 30. 7. 2024 zvýšena na max. 70 mikrogramů na litr (ug/l).

 

Tento proces má jasně stanovená pravidla, v rámci kterých se posuzují zejména případná zdravotní rizika, spojená se spotřebou pitné vody všemi skupinami obyvatel, tedy od narozených dětí, kojenců do 1 roku věku, těhotných žen i dospělé populace všech věkových skupin.

 

Příslušné hodnocení zdravotních rizik z pitné vody bylo zpracováno oprávněnou osobou k tomuto úkonu způsobilou v září 2021 a příslušná výjimka stanovená v rozhodnutí KHS Pardubického kraje z něho následně přesně vychází.

 

Důležitou informací spotřebitelům pitné vody je zejména konstatování, že mírnější limit nepředstavuje nepřijatelné riziko z expozice chloroformu z pitné vody její spotřebou i v jejím stanoveném mírnějším limitu, a to na všechny věkové skupiny obyvatelstva, vyjma kojenců pro užití pitné vody k přípravě kojenecké stravy do 1 roku věku. Přesná citace ze závěru uvedeného hodnocení zdravotního rizika je k dispozici u dodavatele pitné vody, nebo na obecním úřadě v Klášterci nad Orlicí, a to i včetně celého rozhodnutí o stanovení maximální povolené hodnoty chloroformu, vydaného KHS Pardubického kraje pod čj. KHSPA 17334/2021/HOK-UO ze dne 21. 9. 2021.

 

K celému výše popsanému tématu je tedy důležité sdělit, že do doby provedení dalšího technologického stupně úpravy surové vody před její vlastní hygienizací na vodu pitnou, společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí nedoporučuje používat pitnou vodu z veřejného vodovodu pro přípravu kojenecké stravy pro kojence do 1 roku věku. Pro ostatní skupiny obyvatel žádná tato omezení pro užití pitné vody neplatí.

 

V současné době již probíhá projektová příprava nového technologického stupně filtrace, s jehož realizací počítáme v průběhu roku 2022–2023. Tento technologický stupeň by měl bezpečně a společně s nainstalovanou hygienizací pomocí ÚV zářením omezit potřebu používání chloru k desinfekci surové vody na úroveň, která bude eliminovat i potenciální rizika vniku chloroformu, který s chlorací vody přímo souvisí.  Zdroje surové vody pro vodovod Klášterec nad Orlicí (studny u řeky) jsou jakostně méně kvalitní zejména v jarním období po sněhovém tání a pak i v průběhu dlouhotrvajících srážkových období. Přesně taková období byly v roce 2020–2021 pro vývoj počasí typická.

 

Chápeme, že pro odběratele mající doma kojence do 1 roku věku bude toto opatření znamenat jistá omezení, za která se dodavatel pitné vody omlouvá. Není ale možné jakákoliv potenciální rizika zlehčovat nebo zamlčovat a je nanejvýš odpovědné o nich řádně a včas všechny odběratele pitné vody informovat.

 

Jakékoliv případné další otázky k danému tématu Vám zodpoví výrobně-technický náměstek společnosti VAK a.s. Ing. Lubomír Fiedler, MBA (fiedler@vak.cz, 606 782 837).

 

 

Za společnost  Ing. Lubomír Fiedler MBA   

                         Vak Jablonné nad Orlicí, a.s.