Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
Upozornění na odstávku elektřiny - Zbudov, Klášterec
22 23
Volby
24
Horňácké slavnosti
Volby
Václavský turnaj v šipkách
25
26
Upozornění na odstávku elektřiny - Klášterec, Lhotka - Kraví skok
27 28 29 30 1 2
Běh údolím Orlice

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Plast 22. 9. 2022
23
Biologický odpad 23. 9. 2022
24
Velkoobjemový odpad 24. 9. 2022
25
26
SKO, papír 26. 9. 2022
27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Klášterec nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení

Obec Klášterec nad Orlicí (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Stát do záležitostí obce může zasahovat výhradně a pouze zákonem. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam zřizovaných příspěvkových organizací:

Mateřská škola Klášterec nad Orlicí
Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí

Spolky, kluby apod.:

Myslivecký spolek Orlice
Sbor dobrovolných hasičů
Český svaz včelařů
Český rybářský svaz
Český zahrádkářský svaz
TJ Sokol
Side Motokros klub
Rodinný klub Domino
Knihovna 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Klášterec nad Orlicí
  Klášterec nad Orlicí 167
  561 82 Klášterec nad Orlicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Klášterec nad Orlicí
  Klášterec nad Orlicí 167
  561 82 Klášterec nad Orlicí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: účetní: +420 465 637 029; +420 465 381 118

  pevná linka: starostka: +420 465 637 379

  mobil: +420 734 407 056

 • 4.5 Číslo faxu

  není zřízeno

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.klasterecnadorlici.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ouklasterec@orlicko.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

   

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ouklasterec@orlicko.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  ikva4vs

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 203262342/0600

Při platbě uveďte prosím variabilní symbol platby (sdělí účetní obce), popř. text do poznámky, aby mohla být platba správně spárována.

6. IČ

00279021

7. DIČ

CZ00279021

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

18 . Informační povinnost GDPR

správce osobních údajů (dále jen „OÚ“): Obec Klášterec nad Orlicí, sídlo: Klášterec nad Orlicí 167, PSČ 561 82, IČ: 00279021, DS: ikva4vs, telefon: +420 465 637 029, e-mail: ouklasterec@orlicko.cz

pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicko, sídlo: Masarykovo náměstí 166, PSČ 564 01 Žamberk, IČ: 70951993, DS: jwdcq5c, tel. +420 465 611 254, e-mail: fiala@redea.cz

kontaktní osoba fakticky vykonávající činnost pověřence: Jiří Dytrt, tel. +420608763102, e-mail: jdytrt@seznam.cz