Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Beseda s důchodci
Beseda s důchodci 2024
7
8 9 10 11 12
Zápis do 1. ročníku ZŠ
13 14
15 16
Pošta Partner uzavřena
17 18 19
Sběr železného šrotu a elektrospotřebičů
20 21
22
Okresní kolo OV
23 24 25 26
Pozvánka na orientační stezku "Ledříčkovi na stopě"
Rallye Králiky 2024
27
Rallye Králiky 2024
Májový turnaj v šipkách 2024
28
29 30
Pálení čarodějnic / Stavění máje 2024
1 2 3 4
Motocross - Nova / SMK 2024
5

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3
PLAST 3. 4. 2024
4 5
BIO 5. 4. 2024
6
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 6. 4. 2024
7
8
SKO A PAPÍR 8. 4. 2024
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
PLAST 18. 4. 2024
19
BIO 19. 4. 2024
20
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 20. 4. 2024
21
22 23 24 25
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 25. 4. 2024
26 27 28
29 30 1
PLAST 1. 5. 2024
2 3 4
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 4. 5. 2024
5

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Klášterec nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení

Obec Klášterec nad Orlicí (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Stát do záležitostí obce může zasahovat výhradně a pouze zákonem. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Klášterec nad Orlicí
  Klášterec nad Orlicí 167
  561 82 Klášterec nad Orlicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Klášterec nad Orlicí
  Klášterec nad Orlicí 167
  561 82 Klášterec nad Orlicí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: účetní: +420 465 637 029; +420 465 381 118

  pevná linka: starostka: +420 465 637 379

  mobil: +420 734 407 056

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.klasterecnadorlici.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Klášterec nad Orlicí
  Klášterec nad Orlicí 167
  561 82 Klášterec nad Orlicí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ouklasterec@orlicko.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  ikva4vs

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 203262342/0600

Při platbě uveďte prosím variabilní symbol platby (sdělí účetní obce), popř. text do poznámky, aby mohla být platba správně spárována.

6. IČ

00279021

7. DIČ

CZ00279021, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Informační povinnost GDPR

správce osobních údajů (dále jen „OÚ“): Obec Klášterec nad Orlicí, sídlo: Klášterec nad Orlicí 167, PSČ 561 82, IČ: 00279021, DS: ikva4vs, telefon: +420 465 637 029, e-mail: ouklasterec@orlicko.cz

pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicko, sídlo: Masarykovo náměstí 166, PSČ 564 01 Žamberk, IČ: 70951993, DS: jwdcq5c, tel. +420 465 611 254, e-mail: fiala@redea.cz

kontaktní osoba fakticky vykonávající činnost pověřence: Jiří Dytrt, tel. +420608763102, e-mail: jdytrt@seznam.cz