znak Klášterec nad Orlicí
mapa Obec založena roku 1280

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Strategie rozvoje obce

 

 

OBEC KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

 

 

Místní program Obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí na roky 2015 – 2019

Aktualizace k 1. 7. 2017

 

 

            Místní program Obnovy venkova vychází z programu rozvoje obce zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí zvoleného ve volbách v říjnu 2014. Nové zastupitelstvo ustavilo Výbor pro rozvoj obce, který se věnuje především přípravě a realizaci obnovy a rozvoje obce. Prvním krokem tohoto výboru bylo vytvoření dotazníku, jehož cílem bylo sepsat záměry obce a určit pořadí priorit. Respondenty byly všichni zastupitelé a další členové Rozvojového výboru, přičemž většina z nich sestavení dotazníku konzultovala s dalšími občany obce. Lze konstatovat, že názory velké většiny respondentů na pořadí priorit byly velmi podobné neboli zastupitelé se ve svých prioritách vyjadřovali velmi podobně bez ohledu na věk, postavení nebo volební uskupení.

            Výsledky dotazníku byly projednány zastupitelstvem na schůzi dne 25. 3. 2015. Jsou pod-kladem pro další činnost zastupitelstva a také pro sestavení tohoto Programu Obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí.

Po dvou letech, v polovině daného období, zastupitelstvo hodnotilo průběžné plnění tohoto programu a nové potřeby obce.

 

            Záměry obce pro období 2015 – 2019, po aktualizaci v polovině volebního období, jsou především tyto:

 

           

 1. Oblast bytová

Obnovovat a rozvíjet možnosti bydlení v obci. Postupně bude obnovován bytový fond ve vlastnictví obce od potřebné údržby až po kompletní rekonstrukci bytů a domů. Dále bude řešena vysoká energetická náročnost bytových domů ve vlastnictví obce "zděděných" po sovětské armádě. Dále chce obec provést zasíťování lokality "Matyášův kopec" (kde před několika lety za tím účelem vykoupila pozemky) a vytvořit tak podmínky pro individuální výstavbu až 28 rodinných domů.

 

 1. Oblast občanské vybavenosti

Záměrem obce v této oblasti je výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku. Radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičská zbrojnice, požární nádrže, sakrární stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura a obytné budovy,

 1. a) V centru obce bude rekonstruována víceúčelová budova č. p. 167, v níž byla v roce 2014 uzavřena pobočka České pošty. V budově nyní funguje lékařská ordinace, Klub důchodců, klubovna skautů, Rodinný klub, obecní knihovna a malá prodejna textilu, obuvi, drogerie a papírnictví. Záměrem obce je do této budovy přemístit kanceláře obecního úřadu, které jsou nyní v nevyhovujících prostorách č. p. 122. V budově je mimo jiné zapotřebí vyřešit vlhkost, nové vytápění, okna, zateplení a novou střešní krytinu, elektroinstalaci a vodoinstalaci.
 2. b) Snížení energetické náročnosti provozu a rekonstrukce a modernizace budovy základní školy, mateřské školy a také sokolovny, která je využívána jak ke školní tělovýchově a činnosti místních sportovních oddílů, tak také jako kulturní dům.
 3. c) Velmi náročná (časově i finančně) bude revitalizace lokality "bývalých kasáren". Jedná se o část bývalých kasáren české a později sovětské armády, kterou po 20 let využívala ke své činnosti charitativní organizace Emauzy ČR. Po krachu tohoto sdružení se obci vrátily budovy v dezolátním stavu. Záměrem obce je celou lokalitu zrevitalizovat a využít v souladu s územním plánem k drobnému podnikání a tím k vytvoření nových pracovních míst v obci. Dále má obec zájem od sdružení Emauzy ČR převzít zpět i budovu čp. 182 na st. parcele č. 682, která je součástí celého areálu.
 4. d) Obec má zpracovánu studii rekonstrukce nového hřbitova, která se týká, nového oplocení, vybudování centrální cesty na hřbitově, opravy přístupu, výsadby zeleně.
 5. e) Komplexní úprava veřejných prostranství, zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně.
 6. f) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, kdy cílem je jednak snížení energetické náročnosti a jednak zlepšení kvality osvětlení.
 7. g) Rozšíření vodovodní sítě.
 8. h) Obchodní vybavenost a služby v obci. Novým úkolem je zajištění potravinové obslužnosti obyvatel místní části Zbudov, kdy obec může finančním příspěvkem podpořit udržení provozu prodejny potravin, uvažovaná výše finanční podpory je 110 tis. Kč ročně.

 

 

 1. Oblast dopravy a bezpečnosti v dopravě

Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch, dále výstavba, rekonstrukce a oprava cyklistických a pěších stezek.

 1. a) Především vybudování chodníku spojujícího centrum obce s hustě obydlenou částí obce "Zbudov". Akci bychom chtěli spojit s rekonstrukcí silnice Pastviny – Klášterec – Žamberk plánovanou Pardubickým krajem v nejbližší době.
 2. b) Instalace radaru a ukazatele rychlosti na frekventovaných místech např. u mateřské školy.
 3. c) Údržba a obnova silnic a cest v obci včetně příkopů, stromů podél nich a pravidelné opravy a údržba místních komunikací, jejichž síť vzhledem k rozlehlosti obce činí více než 40 km.
 4. d) Rekonstrukce přechodů pro chodce.

 

 1. Oblast bezpečnosti - ochrany životů, zdraví a majetku
 2. a) Pořízení nového (nebo staršího) hasičského automobilu s nádrží a stříkačkou. Místní hasičský sbor využívá při zásazích vozidlo LIAZ CAS (trambus) staré přes 35 let, jehož spolehlivost a náklady zajištění provozu a akceschopnosti odpovídají tomuto stáří.
 3. b) Rekonstrukce hasičské zbrojnice.

 

 

 1. Oblast odpadového hospodářství
 2. a) Řešení odpadového hospodářství ve smyslu třídění a ukládání odpadů. V současné době probíhá první etapa řešení biologických odpadů.
 3. b) Zřízení sběrného místa nebo dvora.
 4. c) Vybudování zpevněných ploch na jednotlivých stanovištích sběru tříděného odpadu.
 5. b) Dlouhodobým záměrem investičně velmi náročným pak je vybudování kanalizace v centru a některých dalších částech obce, kde zatím není vybudována.

 

 

 

 

 1. Oblast volnočasových aktivit a sportovního vyžití
 2. a) V obci je žádoucí pokračovat v budování resp. v údržbě, opravách a rozšiřování cyklostezek, běžkařských tratí, fotbalového hřiště, dětských hřišť a malého skateparku. Vhodné bude rovněž položení umělého povrchu na hřiště pro basketbal, volejbal, tenis a další podobné sporty na dosavadní hřiště s asfaltovým povrchem u čp. 34, čímž se omezí riziko zranění a zlepší podmínky sportování jak žáků školy, tak i ostatní mládeže a dospělých. Dále by bylo vhodné vybudovat v obci hřiště s posilovacími prvky.
 3. b) Častým návrhem občanů a návštěvníků obce je vybudování regionálního muzea.

 

 

            Program je souhrnem záměrů, které v celkovém kontextu mají za cíl udržet a rozvíjet obec tak, aby v ní obyvatelé našli bydlení, práci i využití volného času. Tím bychom chtěli udržet popř. i mírně zvýšit počet obyvatel obce, od čehož se zpětně odvíjí udržení plnohodnotného chodu základní a mateřské školy, hromadné dopravy, obchodů a dalších služeb v obci.

            Obec a její zastupitelstvo své záměry navrhuje a realizuje v úzké spolupráci s místními spolky, s MAS Orlicko, se svazky obcí „Sdružením obcí Orlicko“ a „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“ a rovněž s místními podniky a podnikateli. Přirozeným partnerem obce je také Pardubický kraj.

 

 

V Klášterci nad Orlicí dne: 28. 6. 2017

 

Aktualizaci tohoto programu schválilo zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí na svém jednání dne 28. 6. 2017 usnesením č. 541/17.

 

 

 

 

 

            Jindřich Kalous                                                                     Lenka Ševčíková

            místostarosta obce                                                                starostka obce

  

 

 

  

 

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Místní akční skupina Orlicko


http://www.mas.orlicko.cz

Harmonogram výzev MAS Orlicko pro rok 2018

Počasí

Úterý Polojasno 18/10 °C
Středa Polojasno 18/11 °C
Čtvrtek Zataženo 18/12 °C
Pátek Jasno 15/9 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
Podzimní burza
25
Podzimní burza
26 27
28 29 30 31 1 2 3