Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Výlukový jízdní řád
31
Výlukový jízdní řád
Registrační leták - Mobilní rozhlas
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Varování před podvodnými SMS
11 12
Divadlo - Za vodou, za vodou
13
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
14
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
15
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
16
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
17
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
18
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
19
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
20
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
21
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
22
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
23
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
24
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
25
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
26
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
27
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
28
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
29
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
30
Sbírka ke Dni válečných veteránů (vlčí máky)
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
1
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
2
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
3
Mudr. Miroslav Malina - ordinace v Klášterci
Konzum - uzavřen
Jawa jede k moři

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7
PLAST 7. 2. 2024
8 9 10 11
12
SKO A PAPÍR 12. 2. 2024
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
PLAST 22. 2. 2024
23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Připojení ke kanalizaci

Připojení ke kanalizaci

Vážení odběratelé,

 

v obci Klášterec nad Orlicí, kde se nachází i Vaše nemovitost, dokončila společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.  stavbu veřejné kanalizace a dále pracuje na dokončení  intenzifikace čistírny odpadních vod.  Přesto, že je v současnosti již nová kanalizace zcela fyzicky dokončena a to včetně vysazených kanalizačních odboček pro Vaše budoucí kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem, zahájení procesu její kolaudace je ještě podmíněno dokončením intenzifikace čistírny odpadních vod.  Z vývoje prací na čistírně odpadních vod je již dnes zřejmé, že se podaří intenzifikaci dokončit nejpozději do 30. 11. 2023. V průběhu měsíce prosince 2023 tak bude možné současně podat žádost jak o kolaudaci veřejné kanalizace, tak i o povolení zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Vlastní připojování Vašich nemovitostí na novou kanalizaci lze tedy reálně předpokládat návazně po vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. nejdříve od 1. 4. 2024.

 

Pro všechny producenty odpadních vod, kteří projevili zájem se na veřejnou kanalizaci napojit, zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., příslušné stavební povolení (územní souhlas). Tato stavební povolení by měla být k dispozici nejpozději do 31. 12. 2023. Veškeré náklady na vypracování projektů pro kanalizační přípojky, které činí cca 3 000 Kč bez DPH/přípojku za Vás hradí společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., a připraví pro Vás tak důležitou podmínku pro jejich vlastní realizaci.

 

Dle ustanovení § 3 odst. 2 a 3 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, je vlastníkem kanalizační přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Pořízení této přípojky včetně projektu je tedy výhradně na vlastníkovi pozemku či stavby. Zajištěním stavebního povolení (územního souhlasu), jehož součástí je i Vaše kanalizační přípojka, bude vyřešena problematika administrace povolení přípojky z pohledu stavebního zákona a z důvodu snahy o zajištění maximálního a rychlého napojení všech nemovitostí na veřejnou kanalizaci, Vám toto povolení ke stavbě přípojky poskytneme.

 

  • Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Vám také nabízí realizaci kanalizační přípojky. Realizace by byla za úplatu a za předem dohodnutou cenu. Pokud budete reagovat operativně a kanalizační přípojku zrealizujete (popř. uzavřete s jejím zhotovitelem písemnou smlouvu nebo závaznou objednávku na provedení kanalizační přípojky) s datem do 30. 6. 2024, pak Vám společnost VAK a.s. Jablonné nad Orlicí tuto projektovou dokumentaci s povolením (s územním souhlasem) pro přípojku poskytne jako bonus bezplatně. Dále Vám nabízíme i bezplatnou návštěvu našeho technika a následné vypracování cenové nabídky na realizaci této kanalizační přípojky. Pokud budete současně se zřízením nové kanalizační přípojky odpojovat (rušit) žumpu nebo septik, pak Vám jednorázovou likvidaci jeho obsahu na ČOV (s potvrzením o likvidaci) zajistíme také bezplatně. Odběratel si uhradí pouze náklady na manipulaci s čerpáním a dopravou odpadní vody na ČOV Klášterec nad Orlicí nebo na ČOV Letohrad. Tato nabídka je také časově omezena do termínu 30. 6. 2024, ve kterém bychom rádi zrealizovali většinu přípojek pro odvedení odpadních vod z nemovitostí, které se nachází v dosahu nově vybudovaných kanalizačních stok a budou mít platné stavební povolení.

 

  • Případné Vaše dotazy zodpoví a předání dokumentace kanalizačních přípojek a vypracování cenové nabídky pro zhotovení Vaší kanalizační přípojky Vám zajistí vedoucí provozu Vodovodů a kanalizací pan Pavel Novák, tel.: 724 073 045, e-mail: novak@vak.cz,  nebo pan Martin Jirčík tel.: 723 907 852, e-mail: jircik@vak.cz. V případě jakýchkoliv dotazů je, prosím, kontaktujte.

    Důležitá  informace !!!

  • Do nové kanalizace je možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností (průmyslových objektů...), nikoliv však vody dešťové ze střech rodinných domů a průmyslových nemovitostí, okapů, drenáží a odvodnění povrchových vod z ploch kolem rodinných domů a ostatních průmyslových objektů.

 

Za společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Ing. Lubomír Fiedler, MBA, výrobně-technický náměstek

 

Prohlášení k převzetí PD kanaliz. přípojky a závazku na realizaci