Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Dětský den - SDH
Turistický pochoďák 2024
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
T-mobile "Olympijský běh" 2024
20
Veřejná prezentace na úpravu zahrady v MŠ
21 22
Noc Sokoloven / Koncert Bombarďáci
Noc sokoloven / Koncert Bombarďáci
23
24 25 26 27 28
Ukončení školního roku 2024
29 30

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3
PLAST 3. 4. 2024
4 5
BIO 5. 4. 2024
6
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 6. 4. 2024
7
8
SKO A PAPÍR 8. 4. 2024
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
PLAST 18. 4. 2024
19
BIO 19. 4. 2024
20
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 20. 4. 2024
21
22 23 24 25
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 25. 4. 2024
26 27 28
29 30 1
PLAST 1. 5. 2024
2 3 4
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 4. 5. 2024
5

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Připojení ke kanalizaci

                              

Vážení odběratelé,

 

v obci Klášterec nad Orlicí, kde se nachází i Vaše nemovitost, dokončila společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.  stavbu veřejné kanalizace i intenzifikaci čistírny odpadních vod a nejpozději do konce března 2024 budeme mít obě stavby i oficiálně zkolaudovány.

V této souvislosti si Vás s potěšením  dovolujeme informovat o připravenosti k napojení Vaší nemovitosti na předem připravenou  kanalizační odbočku s následným  odváděním a čištěním Vašich odpadních vod.

 

Pro všechny producenty odpadních vod, kteří projevili zájem se na novou veřejnou kanalizaci napojit, zajistila společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. na Vaši kanalizační přípojku příslušné stavební povolení (obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a územní souhlas) a uhradila tak náklady s touto činností spojené.  Náklady na  projektovou dokumentaci a vlastní stavební povolení  činily  2 600  Kč bez DPH/kanalizační přípojku.   

 

Dle ustanovení § 3 odst. 2 a 3 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, je vlastníkem kanalizační přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Pořízení této přípojky včetně projektu je tedy výhradně na vlastníkovi připojovaného pozemku či stavby. Zajištěním stavebního povolení (územního souhlasu), jehož součástí je i Vaše kanalizační přípojka, jsme za Vás dopředu vyřešili problematiku administrace povolení přípojky z pohledu stavebního zákona a z důvodu snahy o zajištění maximálního a rychlého napojení všech nemovitostí na veřejnou kanalizaci, Vám toto povolení ke stavbě přípojky  a zjednodušenou projektovou dokumentaci poskytneme.

 

Pokud budete reagovat operativně a kanalizační přípojku zrealizujete (popř. uzavřete s jejím zhotovitelem písemnou smlouvu nebo závaznou objednávku na provedení kanalizační přípojky) s datem do 31. 8. 2024, pak Vám společnost VAK a.s. Jablonné nad Orlicí tuto projektovou dokumentaci s povolením (s územním souhlasem) pro přípojku poskytne jako bezplatně.  

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Vám také nabízí realizaci kanalizační přípojky.  Realizace by byla za úplatu a za předem dohodnutou cenu.  Proto Vám nabízíme  bezplatnou návštěvu našeho

technika a následné vypracování cenové nabídky na realizaci této kanalizační přípojky. Pokud budete současně se zřízením nové kanalizační přípojky odpojovat (rušit) žumpu nebo septik, pak Vám jednorázovou likvidaci jeho obsahu na ČOV (s potvrzením o likvidaci) zajistíme také bezplatně. Vy si uhradí pouze náklady na manipulaci s čerpáním a dopravou odpadní vody na ČOV Klášterec nad Orlicí. Tato nabídka je také časově omezena do termínu stanoveného pro vlastní připojení, tedy do 31 .8. 2024.

 

Pokud si realizaci kanalizační přípojky zajistíte sám, nebo s pomocí dodavatelské firmy, jste povinen před zásypem potrubí kontaktovat naše pracoviště na ČOV v Klášterci, které instalaci ověří a protokolárně tímto potvrdí technickou způsobilost napojení bez srážkových vod. Tento protokol bude pro Vás i dokladem o řádném napojení na veřejnou kanalizaci.

 

Případné Vaše dotazy zodpoví a předání dokumentace kanalizačních přípojek a vypracování cenové nabídky pro zhotovení Vaší kanalizační přípojky Vám zajistí vedoucí provozu  Vodovodů a kanalizací pan Pavel Novák, tel.: 724 073 045, e-mail: p.novak@vak.cz,  nebo pan Martin Jirčík tel.: 723 907 852, e-mail: jircik@vak.cz. V případě jakýchkoliv dotazů je, prosím, kontaktujte.

                     

  Důležitá  informace !!!

 

Do nové kanalizace je možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností (průmyslových objektů...), nikoliv však vody dešťové ze střech rodinných domů a průmyslových nemovitostí, okapů, drenáží a odvodnění povrchových vod z ploch kolem rodinných domů a ostatních průmyslových objektů.

 

Za společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Ing. Lubomír Fiedler, MBA, výrobně-technický náměstek